Vítejte na stránkách spolku Tandem

Byl založen r. 1998 při Základní škole pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči.
Postupně se jeho činnost zaměřila na děti a mládež s různým typem zdravotního postižení.

Každoročně se podílí na pořádání mnoha sportovních akcí, zážitkových pobytů, arteterapie, environmentálních programů aj. aktivit. V rámci integrace se těchto činností účastní nejen zdravotně postižení, ale i zdraví jedinci, kteří tak nalézají nenásilnou formou přirozený přístup k postiženým vrstevníkům.

V oblasti vzdělávání se členové Tandemu – speciální pedagogové podílí na zhotovování pomůcek, které pomáhají zdravotně postiženým při výuce.

Od listopadu 2005 spolupracujeme s Magistrátem města Opavy, přepisujeme pro nevidomé spoluobčany měsíční informátor „Hlásku“.